Jak zeznawać na sprawie rozwodowej?

Jak zeznawać na sprawie rozwodowejSprawa rozwodowa ma miejsce, kiedy jedno z małżonków złoży w sądzie pozew o rozwód. Część takich spraw przebiega szybko i bez większych komplikacji, jednak zdarzają się też naprawdę złożone procesy. Tak jest przede wszystkim w sytuacjach, kiedy powód i pozwany nie mogą dojść do porozumienia.

Podczas rozprawy lub rozpraw sąd przesłuchuje małżonków. Bywa również tak, że powołuje się świadków. Na końcu następuje orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego (jeśli jest to rozprawa z orzekaniem o winie). Sąd może orzekać również w takich sprawach, jak alimenty, prawa rodzicielskie, widzenia z dziećmi, podział majątku. Natomiast należy zdawać sobie sprawę, że sprawę składania zeznań trzeba traktować bardzo poważnie. Dotyczy to oczywiście zarówno małżonków, jak i wezwanych świadków. W przypadku składania fałszywych zeznań lub zatajenia istotnych informacji zeznająca osoba naraża się na poniesienie odpowiedzialności karnej. Przed każdym przesłuchaniem sąd wygłasza pouczenie o odpowiedzialności karnej. Natomiast oprócz spraw rozwodowych toczących się w sądach cywilnych są również procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które odbywają się w sądach kościelnych.

Nie istnieje coś takiego jak rozwód kościelny. Podczas dochodzenia odbywającego się przed sądem biskupim chodzi o to, aby stwierdzić czy faktycznie istnieją poważne powody ku temu, aby uznać małżeństwo za nieważne. Żeby mogło dojść do procesu należy złożyć w sądzie kościelnym skargę powodową. Podczas dochodzenia sąd przesłuchuje małżonków oraz świadków. Natomiast odbywa się to nieco inaczej niż podczas procesów w sądach świeckich. Strony oraz świadkowie składają zeznania osobno. Zwykle są to osoby wierzące, a więc teoretycznie sumienie nie powinno pozwalać im na mówienie nieprawdy czy też zatajanie istotnych faktów. Zanim zostanie wydany wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa sąd udostępnia stronom akta sprawy. Natomiast po jego wydaniu odbywa się właściwie kolejne dochodzenie, gdyż konieczne jest również wydanie wyroku przez sąd kościelny II instancji.

(Visited 6 times, 1 visits today)