Jak założyć hodowlę kóz?

chow-kozOstatnie lata pokazują, że gospodarstwa rolne rosną w siłę. Te małe albo znikają, albo zostają przejęte przez te większe. Jest to wbrew pozorom dobry znak, bowiem zbyt rozproszona gospodarka rolna nie przynosi dobrych efektów. Dodatkowo, modernizacja, unowocześnienie i wprowadzenie zmian w gospodarstwach na większą skalę jest bardziej opłacalne w przypadku większych podmiotów. Toteż stały się one bardziej konkurencyjne a wszystko za sprawą dotacji unijnych. Pozwalają podejmować działania globalne, dające wymierne efekty i duże zyski. Chodzi tutaj nie tylko o produkcję płodów rolnych, ale również o hodowlę. To, co kiedyś było zupełnie nieopłacalne, dzięki dofinansowaniom stało się przedmiotem zainteresowania rolników.

Ale nie tylko pieniądz unijny daje powody by zająć się konkretną działalnością, przede wszystkim zapotrzebowanie na pewne produkty finalne działalności rolniczej wzrasta, wraz za zmianą przekonań, warunków życia i potrzebą wdrażania rozwiązań ekologicznych. Wszyscy chcemy odżywiać się zdrowo, jeść żywność dobrej jakości i karmić nasze dzieci tym co jest dla nich najlepsze i w końcu najzdrowsze dla ich rozwoju. Jednym z takich produktów jest kozie mleko. I tutaj zaczyna się temat hodowli kóz. Czy jest ona opłacalna? Czy można liczyć na jej dofinansowanie, na przykład kredyt rolniczy w banku spółdzielczym na przystosowanie budynków do chowu tych zwierząt lub inne dotacje z tym związane?

Przede wszystkim należy podkreślić, że hodowla kóz należy do działalności ekologicznych. Jest swego rodzaju sposobem na załatanie dziury na rynku, dotąd jeszcze nie ma w sklepach spożywczych ogólnie dostępnego koziego mleka, a przecież jest ono tak cenne. Zwłaszcza poszukiwane przez osoby ze skazą białkową, które mogą to mleko spożywać. Zapoczątkowanie hodowli kóz można rozpocząć od zakupu kilku sztuk. Zwiększenie inwentarza uda się jeśli postaramy się o kredyt na zakup zwierząt hodowlanych. Wiele banków udziela jej na preferencyjnych warunkach dla rolników indywidualnych. Powiększenie chowu wymaga przystosowania budynków, zagród i pastwisk, ale ważne są też warunki hodowli. Nie może się ona znajdować w pobliżu zakładów przemysłowych, należy stosować ekologiczne warunki uprawy roślin na paszę dla kóz, by mleko zachowało swoje cenne wartości. Hodowla powinna obejmować co najmniej 20 sztuk kóz, tak by dzienny udój wynosił ok. 40 litrów. Wtedy sprzedaż mleka koziego jest opłacalna. Cena za litr oscyluje w granicach 4-5 zł.

Warto skorzystać w zakładaniu hodowli z pożyczek unijnych. To duża pomoc zwłaszcza w zakresie wyposażenia gospodarstwa w niezbędne maszyny i urządzenia.

(Visited 907 times, 12 visits today)