Jak sprostować błędny wpis w księdze wieczystej?

błąd-w-księdzeJeśli posiadasz własny kawałek gruntu, dom, mieszkanie lub inny budynek, powinieneś zadbać o jego księgę wieczystą. Mimo, że w dobie powszechnej informatyzacji i do ksiąg wieczystych mamy już elektroniczny dostęp, jednak wszelkie wnioski z nimi związane nadal składamy do sądu rejonowego w formie tradycyjnej.  W związku z przepisywaniem ich do systemu, mogą pojawić się błędy. Co wtedy? Czy to koniec świata? Otóż nie, po pierwsze nie wpadaj w panikę. Jeśli zauważysz jakikolwiek błąd, czy to literówkę, czy całkowicie złą informację, czy jakieś dane pojawiły się w złej rubryce, po prostu jak najszybciej zawiadom odpowiedni wydział ksiąg wieczystych.

Pamiętaj jednak, że nie ma się co zapędzać. Bezpłatne poprawianie błędów dotyczy tylko i wyłącznie oczywistych uchybień, które nie budzą żadnych wątpliwości. Wszelkie zmiany, które wpłynęłyby na wcześniejszą decyzję sądu musimy wprowadzać w odrębnym postępowaniu zainicjowanym nowym wnioskiem czy formularzem.  Sprostowanie błędnego wpisu w księdze wieczystej, jest możliwe tylko wtedy, gdy nie powoduje zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Jeżeli chodzi o czas zgłoszenia pomyłki, nie ma specjalnie wyznaczonego deadline’u. Możemy to uczynić nawet już po uprawomocnieniu się wpisu do księgi wieczystej. Decyzje sądu w sprawie sprostowania pomyłek zapadają podczas posiedzeń niejawnych. Wszystkie zapisy o sprostowaniach umieszczane są w odpowiednim dziale księgi wieczystej. Samo postanowienie wraz z uzasadnieniem zostanie wysłane do ciebie listem poleconym.

Tak czy inaczej, aby ograniczyć niepotrzebny stres, zawsze warto sprawdzić zgodność informacji złożonych we wniosku z tymi widniejącymi już w księdze wieczystej. O wszelkich zauważonych pomyłkach najlepiej poinformować sąd osobiście. Możesz także zgłosić prośbę o dokonanie zmian w zapisie, wypełniając wniosek KW-WPIS, gdzie w rubryce dotyczącej treści żądania wpisujemy zauważone błędy, a w polu wnioskodawców wpisujemy swoje dane i podpisujemy formularz. Sąd się z nim zapozna i poprawi błędy. Za poprawę oczywistych pomyłek nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat. Czas załatwienia sprawy wynosi kilka dni.

Jeszcze raz przypominamy, że przedstawione postępowanie dotyczy wyłącznie błędów pisarskich. W przypadku zauważenia błędów merytorycznych, które powodują niezgodności stanu prawnego, musimy jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszystkimi załącznikami i uiścić odpowiedniej wysokości opłatę skarbową.  Czas załatwienie spraw, które dotyczą błędów rzeczowych jest oczywiście dłuższy.

(Visited 159 times, 1 visits today)