Jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości?

ksiegi-wieczyste-w-internecieJednym z podstawowych celów wprowadzenia elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych było zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Dzięki temu, że dostęp do treści KW jest całkowicie jawny, można bez problemu sprawdzić status prawny danej nieruchomości.
Rejestr ksiąg wieczystych znajdujący się w Centralnej Bazie Danych Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest na stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl. Aby sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości należy w odpowiednią rubrykę serwisu wpisać nowy numer KW. Jeżeli dysponujemy jedynie starym numerem, wystarczy do niego dodać kod właściwego sądu rejonowego, dwa zera przed ciągiem cyfr, a na końcu cyfrę kontrolną. Po dodatkowym przepisaniu kodu z obrazka uzyskamy dostęp do treści księgi wieczystej – m.in. dane określające położenie nieruchomości, spis praw związanych z nieruchomością oraz informacje dotyczące własności, praw, roszczeń, ograniczeń i hipoteki wskazanej nieruchomości.

Elektroniczny rejestr KW umożliwia proste i szybkie poznanie stanu prawnego nieruchomości, co jest szczególnie ważne wówczas, gdy planujemy jej zakup. Alternatywą dla internetowej bazy KW jest osobiste pojawienie się w siedzibie sądu rejonowego. Przeglądanie papierowych ksiąg wieczystych możliwe jest jedynie w obecności urzędnika sądowego.

W myśl ustawy każdy może zapoznać się z treścią KW, zatem zakup nieruchomości bez wcześniejszego przejrzenia zawartości księgi wieczystej jest wysoce ryzykowny.

Rejestr ksiąg wieczystych to wiarygodne źródło umożliwiające sprawdzenie kto jest faktycznym właścicielem danej nieruchomości i czy nie jest ona obciążona hipoteką.
Jeżeli nie dysponujemy numerem KW warto sprawdzić, czy interesująca nas nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Można w tym celu przejrzeć wpisy w rejestrze ewidencji gruntów i budynków – przy danych dotyczących działki powinien być zapisany numer KW. Jeżeli poza poznaniem treści księgi wieczystej chcemy uzyskać z niej odpis, wystarczy złożyć zamówienie w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na odpis zwykły (30 zł) albo odpis zupełny (60 zł).

Sprawdzenie zawartości księgi wieczystej konieczne jest szczególnie wtedy, gdy planujemy zakup danej nieruchomości i chcemy poznać jej status prawny. Więcej informacji dostarczają akta ksiąg wieczystych dostępne wyłącznie w formie papierowej w siedzibach sądów rejonowych, jednak aby je przeglądać trzeba wykazać przed sądem interes prawny. Aby poznać podstawowe dane o nieruchomości wystarczającym narzędziem jest aplikacja umożliwiająca wgląd w elektroniczną bazę ksiąg wieczystych.

(Visited 5 times, 1 visits today)