Jak przerwać separację?

separacja

Nie ulega wątpliwości to, że małżonkowie, którzy decydują się na separację, mają jeszcze nadzieję na to, że ich małżeństwo uda się uratować, co jest niemożliwe w przypadku rozwodu. Z pewnością, małżonkowie, którzy wybierają separację, niejednokrotnie wierzą w to, że czasowa rozłąka pozwoli im przemyśleć pewne sprawy, a także zobaczyć, jak wygląda życie bez drugiego małżonka. Oczywiście, nie każda separacja kończy się zgodą współmałżonków, ale często się do niej przyczynia. Kiedy dojdą ono do wzajemnego porozumienia, mogą wnieść do sądu o przerwanie separacji.

Przede wszystkim, małżonkowie, którzy chcą zakończyć separację, muszą złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego, który rozpatrywany jest w trybie nieprocesowym. W tym wypadku jest konieczna zgoda obydwojga współmałżonków na jej przerwanie, ponieważ po wydaniu orzeczenia przez sąd, ustają wszelkie skutki separacji. Na uwagę zasługuje fakt, że po zniesieniu separacji sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Sąd zanim podejmie decyzję w tej sprawie, powinien wziąć pod uwagę dobro dziecka i jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba, wskazane jest, aby utrzymał sposób jej wykonania ujęty w orzeczeniu o separacji. Ponadto, może on utrzymać rozdzielczość majątkową współmałżonków, jeżeli jeden z nich nie zgadza się na jej zniesienie.

 

Wzór wniosku o zniesienie separacji

 

 

miejscowość, data ……………….

 

Sąd Okręgowy

 

w ………………. (miejscowość)

Wydział Cywilny

 

 

Wnioskodawca/i: ………………. (imię, nazwisko, adres)

Uczestnik/a postępowania: ………………. (imię, nazwisko, adres)

 

 

WNIOSEK O ZNIESIENIE SEPARACJI

 

Małżonkowie ………………. (żona: imię, nazwisko) ………………. (mąż: imię, nazwisko) wnoszą o:

  1. zniesienie separacji orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w  ………………. (miejscowość) w sprawie o ………………. Sygnatura akt ………………. z dnia ………………. .
  2. wzajemne zniesienie między stronami kosztów postępowania związanych z tym postępowaniem.

 

 

Uzasadnienie

 

Sąd Okręgowy w  ………………. (miejscowość) wyrokiem z dnia ………………. w sprawie Sygnatura akt ………………. orzekł separację małżonków ………………. (żony: imię, nazwisko) i ………………. (męża: imię, nazwisko).

 

Dowód:

wyrok Sądu Okręgowego w ………………. (miejscowość) z dnia ………………. Sygnatura akt ………………. .

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dowód:

  • zgodne pisemne oświadczenia małżonków wnoszących o orzeczenie separacji.
  • przesłuchanie stron.

 

 

……………………..

imię i nazwisko

 

Załączniki:

  1. odpis wyroku orzekającego separację
  2. oświadczenia małżonków
  3. kserokopia wniosku
  4. kserokopie załączników

 

(Visited 178 times, 1 visits today)