Jak odzyskać niepłacone alimenty?

Jak odzyskać niepłacone alimentyAlimenty to świadczenia, których zasady regulowane są Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Zazwyczaj obowiązek ich spłacania związany jest z sytuacją, w której dziecko lub dzieci wychowywane są przez jednego z rodziców i wówczas drugi rodzic, na podstawie wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, ma płacić alimenty.

Strona oczekująca na świadczenie to wierzyciel, a osoba zobowiązana do dokonywania regularnych wpłat to dłużnik. Zdarza się jednak tak, że dłużnik zalega z płaceniem alimentów lub w ogóle ich nie płaci. W takiej sytuacji można postarać się o zajęcie komornicze pensji. W tym celu należy udać się do odpowiedniej kancelarii, złożyć wniosek oraz przedłożyć tytuł wykonawczy. Potrącenie komornicze może dotyczyć 3/5 wynagrodzenia. Świadczenia alimentacyjne egzekwowane są z niego jako pierwsze, przed wszystkimi innymi należnościami. Warto wiedzieć co jest wolne od zajęcia komorniczego, a co nie. Jak już zostało wspomniane po odjęciu kwoty na alimenty dłużnikowi powinno zostać 40% pensji. Jednak nagrody od funduszy zakładowego, trzynastka czy ekwiwalent pracowniczy mogą być zajęte przez komornika w całości. Natomiast wierzyciel nie musi właściwie oddawać sprawy do komornika. Jeśli przedstawi pracodawcy dłużnika sądowe potwierdzenie obowiązku płacenia alimentów, ma on obowiązek potrącać je z pensji.

Ściąganie alimentów z pensji dłużnika to jeden ze sposobów na ich odzyskanie. Kolejny polega na zwróceniu się do Funduszu Alimentacyjnego. Jednak aby otrzymać świadczenia trzeba spełnić określone warunki. Jednocześnie można złożyć w urzędzie gminy lub miasta wniosek o egzekucję administracyjną alimentów. Wówczas gmina zaczyna interesować się sytuacją dłużnika i podejmuje czynności zmierzające do odzyskania zaległych alimentów oraz płacenia ich w regularny sposób. Poza tym można wpisać dłużnika do rejestru długów albo dochodzić alimentów od rodziców dłużnika. Czyli możliwości są różne. Zanim podejmie się decyzję, która metodę wybrać z pewnością warto zapoznać się jak najdokładniej ze wszystkimi oraz ewentualnie zasięgnąć fachowej porady. Natomiast dość często wierzyciel decyduje się na komornicze ściąganie alimentów z wynagrodzenia dłużnika.

(Visited 10 times, 1 visits today)