Jak obliczyć wynagrodzenie za delegację?

Pracownik, który otrzymuje polecenie udania się w podróż służbową dostaje dietę oraz zwrot kosztów związanych z przejazdami, dojazdami, noclegami oraz innymi niezbędnymi i uzasadnionymi wydatkami. Zasady rozliczania podróży służbowych określa  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Pracodawca wydaje polecenie wyjazdu służbowego, w którym określa cel podróży. Jeśli pracownik życzy sobie tego, powinien otrzymać zaliczkę. Natomiast po powrocie z delegacji dokonuje się rozliczenia. W przypadku podróży krajowej wysokość diety wynosi 30 zł. Aby wyliczyć należność pracownika należy wziąć pod uwagę jak długo trwała podróż. Jeśli mniej niż 8 godzin, to delegowanemu nie przysługuje dieta. Natomiast jeżeli wyjazd zajął mu 8-12 godzin przysługuje mu połowa diety, a powyżej 12 godzin 100%. W przypadku delegacji trwającej dłużej niż dobę, to za pełną dobę otrzymuje się całą dietę, podobnie w przypadku, gdy rozpocznie się dobę i przekroczy 8 godzin. Poniżej 8 godzin przysługuje połowa diety. Natomiast ostateczna kwota diety pomniejszona zostaje o koszt bezpłatnego wyżywienia. Śniadanie to odpowiednik 25% diety, obiad 50%, kolacja 25%. Poza tym pracownik otrzymuje zwrot kosztów za noclegi. Koszt jednej doby nie może jednak przekroczyć kwoty 20 x wysokość diety, chyba że jest to uzasadnione. Jeśli nocleg trwa przynajmniej 6 godzin, między 21.00 a 7.00 to pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150% stawki diety. Z kolei ryczałt związany z kosztami dojazdów wynosi 20% diety.

W przypadku delegacji zagranicznej rozliczenie diety oparte jest o następujące zasady: za każdą dobę spędzona w podróży służbowej przysługuje pełna dieta, a za niepełną dobę, do 8 godzin przysługuje 1/3 diety, 8-12 godzin połowa diety, powyżej 12 godzin 100% wysokości diety. Uwzględnia się tu jednak również zapewnione wyżywienie i wówczas śniadanie stanowi odpowiednik 15% diety, obiad 30%, a kolacja również 30%. Rozporządzenie określa wysokość diety za jedną dobę delegacji zagranicznej, a także limit przysługujący na nocleg, w zależności od państwa.

(Visited 212 times, 1 visits today)