Jak obliczyć podatek ryczałtowy 8,5%?

obliczanie-podatku-ryczaltowegoStawki ryczałtu są dość zróżnicowane. Wszystkie zostały one wymienione w ustawie o podatku od dochodów ewidencjonowanych z dnia 20 listopada 1998 roku. Jedną ze stawek jest 8,5-procentowy ryczałt, który obowiązuje między innymi od przychodów uzyskiwanych z działalności gastronomicznej (w tym ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów, przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych, a także z przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z materiałów powierzonych przez zamawiającego.

Jeśli przedsiębiorca uzyskuje przychody w którejś z wyżej wspomnianych dziedzin, wówczas obowiązuje go 8,5-procentowa stawka zryczałtowanego podatku. Aby go jednak zapłacić, należy dokładnie wyliczyć należny podatek. W tym przypadku pomocny może okazać się kalkulator należnego podatku dochodowego, ale oczywiście taki podatek możemy też wyliczyć zupełnie samodzielnie, zwłaszcza, że taka umiejętność na pewno będzie nam przydatna jeśli regularnie uzyskujemy przychody i rozliczamy się w formie podatku zryczałtowanego.

Aby obliczyć podatek ryczałtowy 8,5% należy wziąć pod uwagę kwotę przychodu, którą mnożymy przez 8,5-procentową stawkę podatku. Po wykonaniu obliczenia uzyskamy kwotę, którą następnie należy zaokrąglić do pełnej wartości – w ten sposób wyliczymy podatek dochodowy, który należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do dnia dwudziestego kolejnego miesiąca. Tak wygląda sytuacja, kiedy działalność gospodarcza była prowadzona od pierwszego danego miesiąca (na przykład od czerwca). W kolejnym miesiącu od kwoty wyliczonego podatku należy odjąć opłacone składki zdrowotne – jeśli wyjdzie suma na minusie, oznacza to, że nie płacimy podatku do urzędu skarbowego. Jeśli nie zostanie wykorzystana cała składka zdrowotna, a jej część pozostanie, wówczas można ją przenieść na kolejny miesiąc i ująć w następnym rozliczeniu.

W trakcie obliczania podatku ryczałtowego 8,5% należy pamiętać, że od należnego podatku można odliczyć tylko ubezpieczenie zdrowotne 7,75%, a nie 9% – ponieważ tak wynika z ustawy o podatku dochodowym.

(Visited 240 times, 12 visits today)