Jak napisać wzór rezygnacji z kredytu hipotecznego?

rezygnacja-z-kredytuRezygnacja z kredytu hipotecznego nie jest prosta. W wielu przypadkach po prostu nie da się wycofać z podpisanej umowy. Zdarzają się jednak różne przypadki losowe i kilka procent kredytobiorców chce w ciągu kilku dni od podpisania umowy zrezygnować z kredytu.

Ustawa o kredycie konsumenckim daje możliwość zrezygnowania z pożyczki w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Natomiast w przypadku, gdy umowa była podpisywana zdalnie np. za pośrednictwem internetu lub kuriera, czas na złożenie wniosku to 14 dni. Rezygnację najlepiej wysłać pocztą, aby mieć potwierdzenie złożenia dokumentów. Tylko to daje gwarancję, że bank nie zaprzeczy, iż taki dokument wpłyną, bowiem instytucje nie dają żadnego pokwitowania.

W przypadku, gdy pieniądze, które chcieliśmy pożyczyć wpłynęły już na nasze konto, powinniśmy je niezwłocznie oddać i wystąpić o zwrot prowizji i opłat związanych z pożyczką. Bank nie zwraca jednak pieniędzy związanych z opłatami przygotowawczymi. Ustawa ta jednak dotyczy kredytów konsumenckich, które nie przekraczają 80 000 złotych. Każda instytucja finansowa powinna poinformować swoich kredytobiorców o możliwości rezygnacji z kredytu. Jeśli tego nie zrobi, osoba pożyczająca pieniądze ma dłuższy czas na złożenie rezygnacji z kredytu. Każdy bank indywidualnie ustala czas, w którym można odstąpić od kredytu. Są jednak kredyty, które nie podlegają zwrotowi.

Gotowy wniosek rezygnacji z kredytu hipotecznego można dostać w banku lub pobrać ze strony internetowej. Dokument ten powinien zawierać dokładne dane kredytobiorcy, rodzaj kredytu, jego wysokość, czas na jaki jest zaciągnięty oraz wszystkie możliwe szczegóły opisujące specyfikację pożyczki. Niezbędna będzie też informacja czy pieniądze zostały zwrócone oraz prośba o przelanie pobranych opłat związanych z kredytem. Niektóre banki wymagają również ujawnienia powodu rezygnacji z kredytu. Musi on zawierać wiarygodne argumenty, gdyż bank może udzielić odpowiedzi negatywnej. Wniosek o rezygnację z kredytu hipotecznego musi zawierać także czytelny podpis kredytobiorcy.

(Visited 86 times, 1 visits today)