Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

podstawowe-warunki-umowyWiększość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia. Najczęściej stroną wypowiadającą umowę jest pracownik – choć nie jest to żadna reguła. Pracodawcy także, często niezadowoleni z pracy podwładnego, wręczają wypowiedzenie z pracy.

Jak wygląda wypowiedzenie?Powodów rezygnacji z pracy może być wiele. Jednakże, aby nie żałować swojej decyzji należy je wszystkie dokładnie przeanalizować i przemyśleć. Dopiero, gdy będziesz całkowicie pewny, że tego chcesz, złóż wypowiedzenie umowy o pracę. Powinno być ono w formie pisemnej i musi zawierać na samej górze nazwę firmy, imię i nazwisko pracodawcy, miejscowość oraz datę. Pozostała treść dokumentu powinna wyglądać tak:

Z dniem ………………………… r. (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu………………………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………………………… (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ: …………………………………………………………………………… (pełna nazwa i adres pracodawcy) a PRACOWNIKIEM: …………………………………… (imię i nazwisko pracownika), zam. w ………………………………………. (adres zamieszkania pracownika) z zachowaniem ………………….. dni/miesięcy okresu wypowiedzenia.

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie.

Pod dokumentem powinien znaleźć się własnoręczny podpis pracownika oraz podpis pracodawcy pod dopiskiem: „Potwierdzenie odbioru przez pracodawcę”. To bardzo ważny element wypowiedzenia. Świadczy o tym, że pracodawca nie tylko widział zgodę na wypowiedzenie, ale także wyraził na nie zgodę.

Po złożeniu stosownych dokumentów nie można tak po prostu przestać przychodzić do pracy. Zanim rzeczywiście umowa zostanie rozwiązana musisz bowiem przepracować jeszcze tak zwany okres wypowiedzenia. W zależności od umowy ma on różną długość. Wypowiedzenie umowy na okres próbny wiąże się z koniecznością pracy jeszcze przez 3 dni, jeśli umowa podpisana była na mniej niż dwa tygodnie. Jeżeli natomiast umowa przekroczyła okres dwóch tygodni, wypowiedzenie trwa tydzień.

(Visited 74 times, 1 visits today)