Jak napisać odwołanie od wyceny biegłego sądowego?

wycena-nieruchomościZadaniem biegłego sądowego jest dokładne zbadanie nieruchomości pod kątem rzetelnej wyceny. Może być ona wymagana w sprawach spornych typu podział majątku małżonków, ustalenie zachowku, postępowanie spadkowe itp. Biegły dokonując wyceny stwierdza istnienie specjalnych okoliczności, będących rozstrzygającymi w wielu majątkowych sprawach sądowych.

W ramach swoich obowiązków biegły sądowy dokonuje rzetelnej wyceny nieruchomości, takiej jak dom, mieszkanie, grunty, działki różnego przeznaczenia  a następnie prezentuje swą opinię przed sądem. W takim wypadku biegły musi wskazać na czynniki ważne dla wyceny wartości nie wynikające z przepisów prawa ani jego wykładni, bo te z założenia mają być dla sądu znane.

Będzie to wiedza i spostrzeżenia na temat danej nieruchomości wypływające z jej stanu technicznego, zabudowania, stanu poddawanych wycenie gruntów rolnych– pod tym względem opinia biegłego powołanego przez sąd jest istotna dla sprawy. Nie zawsze strony postępowania sądowego mogą się zgadzać z opiniami na temat wyceny nieruchomości przedstawionymi przez biegłych. Często też można spotkać się z niezadowoleniem z pracy takich biegłych. Są oni posądzani o stronniczość, brak należytej wiedzy pozwalającej dokładnie ocenić stan nieruchomości, w konsekwencji nie mogą decydować przed sądem o jej wartości. W chwili kiedy nie zgadzamy się z wyceną biegłego sądowego, gdyż w naszych oczach jest ona krzywdząca lub znacznie zaniża wartość nieruchomości będącej przedmiotem sporu czy podziału , można ją zakwestionować.

Jak się odwołać od decyzji biegłego? Można złożyć pismo procesowe do sądu uwzględniając w nim swoje zarzuty względem wyceny biegłego. Odwołanie od opinii powinno mieć formę odpowiedzi na dokument przedstawiony przez biegłego sądowego. Głównym celem takiego pisma jest podważenie decyzji osoby orzekającej, na podstawie konkretów. To jest należy wykazać, że stosując przy szacowaniu wartości, nieodpowiednie metody wyceny zaniżył wartość nieruchomości. Może tutaj chodzić o wskazanie w opinii zbyt niskiej ceny za dom lub działkę, która została wywnioskowana na podstawie czynników, znacznie różniących daną nieruchomość od tych jakie były brane jako przykład do porównań. Można także posłużyć się kalkulatorem wartości nieruchomości.

(Visited 702 times, 5 visits today)