Jak napisać dobry projekt unijny?

jak-napisac-wniosekDotacje z UE umożliwiają realizację zarówno pomysłów na własny biznes, jak i społecznych inicjatyw organizacji pożytku publicznego. Warunkiem pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie środków jest dobry projekt unijny.
Częstym beneficjentem funduszy strukturalnych są instytucje edukacyjne wnioskujące o przyznanie środków na zrealizowanie planowanych przedsięwzięć. W przypadku jednostek budżetowych, takich jak publiczne szkoły, przedszkola, czy biblioteki, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na tzw. projekty miękkie (np. dodatkowe lekcje, kursy, kółka zainteresowań), a także m.in. z Programu Innowacyjna Gospodarka na projekty inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, remont budynku, kupno wyposażenia). Warunkiem uzyskania dotacji unijnej przez instytucje oświatowe i edukacyjne jest ścisła współpraca z jednostką samorządową (najczęściej gminą), ponieważ to ona jest formalnym wnioskodawcą – pośrednikiem między beneficjentem a podmiotem przyznającym środki unijne.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PISZĄC PROJEKT?

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z Unii jest szczegółowy projekt planowanej idei. Inicjatywy edukacyjne dla szkoły, przedszkola, czy biblioteki powinna napisać osoba związana z daną placówką, znająca jej potrzeby, ograniczenia i uwarunkowania społeczne oraz mocne i słabe strony. Najważniejszą kwestią jest uzasadnienie celowości projektu (cel główny) – priorytetu przedsięwzięcia oraz celów szczegółowych, a także opis spodziewanych rezultatów.

ETAPY TWORZENIA PROJEKTU UNIJNEGO

1.Analiza potrzeb instytucji/firmy/organizacji

2.Pomysł – koncepcja projektu

3.Wybór programu operacyjnego (Dla projektów miękkich /nieinwestycyjnych/ – typu: szkolenia, kursy, stypendia, inicjatywy społeczne, imprezy kulturalne itp.- Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dla projektów inwestycyjnych- typu: zakup budynku, remont lokalu, kupno wyposażenia itp.- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko)

4.Znalezienie operatora – jednostki opiniującej wnioski i przyznającej środki

5.Zaznajomienie się z wymogami formalnymi operatora odnośnie niezbędnych składników projektu.

6.Napisanie projektu, ze szczegółowym opisem celów i rezultatów przedsięwzięcia

7.Kompletowanie pozostałych dokumentów

8.Złożenie wniosku o dofinansowanie u operatora

9.Oczekiwanie na decyzję

(Visited 136 times, 1 visits today)